Пріоритетні напрямки розвитку
туризму і рекреації в 2010 році на території Закарпаття

В умовах світової фінансово-економічної кризи, обмеженого бюджетного фінансування на розвиток туристично-рекреаційної сфери, головним управлінням з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму облдержадміністрації визначено основні напрямки та заходи по підвищенню якості та конкурентоспроможності туристичного продукту, а саме:

1.Підвищення професіоналізму та кваліфікації всіх фахівців туристичної галузі шляхом проведення на базі освітніх закладів тематичних семінарів, конференцій, курсів, обміну досвідом тощо;

2. Застосування санаторно-курортними, готельними та туристичними підприємствами інноваційних методів та передового досвіду міжнародних туристичних фірм.

3. Залучення коштів європейської технічної допомоги у розвиток туристичної інфраструктури краю через грандові програми ЕС.

4. Проведення заходів, направлених на зменшення собівартості та енергоємності послуг, які надаються у туристичній галузі.

5. Детінізація роботи суб’єктів туристичної діяльності та об’єктивна статистична звітність (введення з 1 травня 2010 року ваучерів на виїзний туризм).

6. Створення сучасних багатопрофільних туристичних програм, перепрофілювання частини туристичних закладів (ЗО ЗАТ „Закарпаттурист”) на оздоровлення дітей  у літній сезон.

7. Підвищення рівня фестивального руху на Закарпатті, його широка інформаційно-рекламна підтримка через засоби масової  інформації.

8. Стримана цінова політика в туристично-рекреаційній сфері в співвідношенні „ціна – якість”.

9. Розвиток транскордонного туризму. Розробка і участь у спільних програмах з Росією, Білорусією, Угорщиною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною, Польщею та Румунією.

10. Спрямування наявного туристичного продукту на споживачів із середнім достатком.