назадМарченко О.І.   

Виступ на нараді з питань розробки „Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні”, 25.06.07 р. м. Київ

Стратегія сталого розвитку туризму в Україні – генеральна лінія, щодо створення конкурентноспроможного туристично-рекреаційного продукту, цікавого, багатофункціонального за змістом, що забезпечить попит споживачів (як вітчизняних, так і зарубіжних) у туристично-рекреаційних послугах та внесе значний вклад у соціально-економічний розвиток регіонів за рахунок збільшення дохідної частини бюджетів усіх рівнів, притоку інвестицій, зростання кількості робочих місць, збереження та раціонального використання природних ресурсів і культурної спадщини.
Реалізація цієї стратегічної мети можлива лише за активної державної політики, спрямованої на підтримку туризму і рекреації. Стратегія сталого розвитку туризму і курортів України повинна бути одним із пріоритетних напрямків розвитку держави.
Генеральна стратегія може включати в себе стратегії окремих напрямків розвитку туризму і курортів.
Візьмемо наприклад, стратегію реформування управлінської структури туристично-курортної галузі. На наш погляд вона повинна ґрунтуватися  на базі окремого Міністерства туризму і курортів України з розгалуженою вертикально окремих управлінських структур в областях, районах та містах країни.  Все це дасть можливість отримувати не заангажовану оцінку туристично-рекреаційних можливостей регіонів та науково-обґрунтованого підходу до розвитку найбільш перспективних природних територій, як туристичних та курортних.
Слід зауважити, що туристична і культурна галузі мають тісні контакти з іншими напрямками та галузями. В першу чергу до них можна віднести економічну, культурну, транспортну, комунальну, зовнішньоекономічну, охорону здоров’я та навколишнього середовища та багато інших.
Між ними повинні заключатися міжгалузеві угоди які відзначають спільні стратегії їх розвитку.
Одним із стратегічних пріоритетів є розбудова сучасної туристично-курортної інфраструктури, розвиток якої базується на науково обґрунтованій інвестиційній діяльності. Інноваційна політика, щодо розвитку перспективних рекреаційно-туристичних територій має свою системність, яка включає в себе: вивчення і виділення перспективних рекреаційно-туристичних територій (відповідно до Законодавства України); розробка концепцій їх розвитку; формування, виходячи з концепцій їх розвитку, інвестиційних пропозицій; пошук інвесторів; створення генерального плану розбудови та будівництво об’єктів.
Не маємо права, продовжувати хаотичну забудову унікальних природних територій.
Стратегія підготовки кадрів для туристичної і курортної галузі повинна також мати свою обґрунтовану систему (кого і скільки готувати). Вона на наш погляд повинна базуватися на дуальній системі навчання: одночасне навчання у професійній школі, тривалістю від двох до 4 років, де програма передбачає 20 % часу навчання і 80 % у професійній школі – це навчання на виробництві. Це дасть можливість забезпечити галузь висококваліфікованими кадрами.
Крім того, ми повинні визначити стратегії розвитку кожного перспективного напрямку розвитку туризму:

  1. лікувально-оздоровчого;
  2. активних видів туризму (пішохідного, водного, кінського, автомобільного тощо);
  3. екологічного;
  4. сільського та агро туризму;
  5. гірськолижного;
  6. науково-пізнавального тощо.

Окремо повинно бути сформульовано стратегії та концепції розвитку:

  1. готельного господарства та готельного бізнесу;
  2. розвитку дорожньої інфраструктури (готелі, мотелі, кемпінги, об’єкти харчування, автостоянки та місця колективного користування);
  3. розвитку мережі інформаційно-туристичних центрів тощо.

Все це, і багато іншого буде називатись „Стратегією сталого розвитку туризму і курортів в Україні”, реалізація яких буде вирішуватись через перспективне планування і програми діяльності на певний час.

Автор: Марченко Олександр Іполітович
Начальник управління по туризму та курортах
в Закарпатській області,
Голова Федерації спортивного туризму
в Закарпатській області .

назад>>>

25.06.07 р. м. Київ